Saturday, February 08, 2014

Premiär för "den andra hemsidan" P H O T O N E S


Jag må ha massor att lära mig om design, layout och allt sådant men det har inte hindrat mig från att göra det absolut nödvändiga så därför har wordpress pragmatik varit högst uppskattad när jag gjort en hemsida för fotografi.

Jag återgår inte till fotografi för att det är ballt utan för att tjäna lite extra stålar då och då.


Välkommen till

P H O T O N E S


Vad händer med den här sidan då? Ingenting. Möjligen nu när själva skapandet av photones är klart så kanske takten här ökas.

Wednesday, February 05, 2014

Försvarsstolpskottet Peter Rådberg


Häromdagen lekte försvarsstolpskottet och miljöpartiets Peter Rådberg heeeeelt ovetande. Dessutom ljög han.


 "Vi har inte mer information än någon annan svensk medborgare"

 Det är lögn.

"Försvarsmakten skulle ha kommit tidigare och berättat... vi har inte fått någon information"

Det är också lögn!

Så här rullar det på. Ett par pointers.
 
Rådberg hävdar att han läst Johanne Hildebrandts bok "Krigare". Jag tror han ljuger där också för enbart provsmakande och stickprov borde mer än väl ha botat hans nyfikenhet.

Rådberg missar det här med att ha specialförband och hemliga operationer. Bara för att där finns hög grad av sekretess så innebär det inte att krigsbrott begås per automatik och sekretessen gör att Rådberg och hans patrask ska kunna förneka kännedom. Nu går Rådberg det likväl trots allt från folkmun till försvarets forum står till tjänst med information.
 

 

Det här går inte. Vi kan inte ha det så här.

Försvarspolitiken är intellektuellt korrupt. From the fruit to the root. Som Taxichaffisgläfsandet klargjorde har vi en kognitiv identitetskris I svenska försvaret.

Till dess att vi kan få igång ett försvar som kan lösa sin uppgift och en bredare debatt så vore det bra om det politiska partierna slutar skicka partiernas respektive stolpskott. Detta har rullat på i 20 år nu och genom åren har försvarsutskottet påmint om ett parlamentariskt paragraf 12 hem.  

Källor: SOFREP hade en artikel om SOG häromdagen på: 

Försvarets Forum: