Saturday, January 11, 2014

Moderaternas utspel i försvarsfrågan


Det socialistiska arbetarpartiet Moderaterna har varit hos PR-Skräddarna igen.

http://www.dn.se/nyheter/politik/m-vill-ha-fordjupat-utbyte-med-nato/

Denna gång heter Kejsaren Försvaret. M vill att nämligen försvaret ska försvara Sverige. . . . . och ha mindre fokus på internationella insatser. Samtidigt ska vi då fördjupa oss i internationellt samarbete.

Undrar om det finns länder därute som vill ha med ett land som vanskött sitt gränsförsvar som så illa som vi? 2008 uppstod kriget i Georgien ut tomma intet tyckte en del men konfliktforskare och säkerhetspolitiskt insatta visste sedan länge att om det skulle smälla skulle det vara här. Författaren Tom Clancy, som vill frossa i realism, förutsåg 2004 detta krig som innebar att Sydossetien anslöts till Ryssland. Han fick bara fel på ett år i sitt verk "Ghost Recon".

I detta finns ett budskap. Rysk försvarspolitik är, till skillnad från USA och Kina, något mer förutsägbar.

Det som skrämmer mig när politiker stylar om försvarspolitiken är inte mängden floskler, att försvaret är så klent eller att de försvarsministrar ser ut som de fått en ministerpostmässig nitlott när dessa har utnämnts.

Problemet sitter hos oss. Folket.

Det som oroar är den strutsmentallitet som sedan 60-talet blivit inte bara rumsren utan även och i omgångar "inne". Skulle jag försöka konkretisera vad som menas så är det den där mentalliteten som lyder att man är emot våld, att försvaret inte behövs för Ryssarna är inget hot, att man ska satsa på skola och omsorg. Allra tydligast syntes denna mentalitet under 80-talet när "Fredsrörelsen" spred sig i väst och ville förbjuda kärnvapen och då främst de från Nato.

Det här är lite mer än ett irritationsmoment. Det är den grund på vilka pacifismens apati vilar.

Den kommer från det faktum att vi som folk inte varit i ett krig på 180 år och människan är en varelse med en latent  amnesi. Vi verkar ointresserade av politiska frågor vars tidsperspektiv överstiger en mansålder och det här skon klämmer:

Försvarspolitiska frågor måste ha en bättre och mer praktisk framförhållning eftersom vi har en granne i öst som de senaste 400 åren uppvisat förmågan att rusta upp snabbare än vad vi kan och till helt andra storlekar. Nu är vi där igen. Ryssland avsätter 4,4% av sin BNP på försvar. Bloggaren och författaren Lars Gyllenhaal är Sveriges kanske mest påläste person på ryska elitförband. Nyligen angav han en siffra för de ryska luftburna trupperna VDVs budget.

 

Jag räknade på hur många gånger större denna var vår egen budget för hela försvaret och vad jag kom fram till vill jag helst glömma.

Man har i vart fel mer "Tier 2-3" klass soldater än vi har soldater totalt och hur jämförelsen ser ut mellan våra bägge marina delar vill jag nog helst förtränga.

Men ingenting har förändrats. Sverige har inte bytt plats geografiskt. Nato och Ryssland använder fortfarande krig som medel. Vi sitter fortfarande i kläm mellan dessa och den balans som under kalla kriget innebar att Sovjet hade Finland i schack samtidigt som USA hade oss som smygallierade är borta. Nya ekonomiska incitament som önskan att skapa hegemoni med naturtillgångar är agendor det och farliga sådana.

Artikeln i DN klargör att vi inte ska ha ett nytt invasionsförsvar. Utlandsrännandet läggs på hyllan och "Insatsförsvar" är nu bara en floskel som politiker tar i mun.

Så vad har vi för försvar? Vet läsaren till artikeln det på rak arm? Det måste vi nog reda ut först innan vi uppgraderar vår status inom olika försvarsförbund eller blir prospekt på riktigt inom MC Nato. Svenska försvaret har under 15 år inte haft kvalitetsproblem, vi har inte haft ett problem rotat i resurser, brist på anslag eller bekymmer med kompetens.

Vi har haft ett kognitivt identitetsproblem. Innan Boonie Hattar, Black Hawk och Bravo Lima Check så fanns en nationell identitet i försvaret. Vår approach, design och tänk kanske inte hade hållit länge i verkligheten men det var rotat i Svensk uppfinningsrikedom och kreativitet. Nu är vi rotlöshetens regemente. 
 
 Försvaret kommer inte kunna ta många steg framåt tills vi rett ut denna.

No comments: