Thursday, September 11, 2014

IS och Obama

Jag är lite förvånad över Obama regimens säkerhetspolitiska okunnighet. I samband med att jag rotade i deras andra största skandal (Schabblet vid Benghazi) hittade jag information som igen stärker min uppfattning att demokrater måste börja applicera en starkare approach av ”hands off” och börja delegera ansvar till militären och då inte bara sitta och trycka bakom deniability och svarta budgetar som man gör med nya nästan industriella antiterror apparaten JSOC. Ambivalens och politiska snabba ryck må vara en realitet med ringarna på vattnet kan i den militära världen snabbt bli vågor. Från Vietnam via Mogadishu till Afghanistan.  

 

Flera i Washington menar på att IS är något nytt, något vi inte sett etc. Det är det inte. Dom är klämtjäcka och viga muntra muslimer (se bara ovan) men det är alla som fått sådan framgång.

IS är klassisk gammal hederlig Gerilla/milis rörelse som kan uppträda i fält men även operera under terrorist. Vi har sett rörelser som IS hela förra århundrandet. USA har själv hjälpt till att skapa ett par. IS har helt enkelt tajmat sin operation genom att glida in i det säkerhetspolitiska vakuum som uppstått mellan USAs urdragande från Irak, de reguljära styrkornas oerfarenhet att hantera ansvaret totalt, kaoset i Syrien och det vanliga käbblet mellan religiösa och etniska grupperingar denna region lidit av i 2000 år.

 

Nästan varenda beväring jag sett beskriva ”skäggen” i Irak eller i Afghanistan som ska beskriva sin fiende lipar hela tiden om att dom inte vill ha en ”fair fight” utan förlitas sig på IED, en del prickskytte och ”hela havet stormar” genom att rekrytera småungar för 10 USD. Nu är det inte så. IS söker uppenbarligen konventionell stridskänning och vore det inte för att de avrättade två amerikaner så vidrigt vilket var en klassisk terror provokation som tvingade Obama att agera så tror jag nog hela amerikanska underrättelseväsendet, Pentagon och Obamas regim var rätt nöjd med att studera och hänge sig åt tung informationsinhämtning om IS. Nu när fienden äntligen kommit fram i fält.

 

Så vad gör man? Ännu en gång ska man bota ett virus med antibiotika. Ännu en gång ska det förklaras ”krig” mot något man tycks tro inte förstår sig på och det är väl i princip bara konspirationsteoretiker, fraktioner i pentagon och vapenindustrin som gillar detta.

Obama har dock val. Att som i inledningen i Afghanistan förlita sig på ett par CIA fältoperatörer och folk från Special Forces som ”force multipliers” som arbetar integrerat med IS motståndare samtidigt som kan få uppbackning från US Air Force är ett koncept som förmodligen redan används. De folk från JSOC som funnits i Jordanien och Turkiet senaste året har säkert långa arbetsdagar. Och låt oss ansikta det:

Efter snart femton års jakt på skägg har man tagit 75000 av sina bästa beväringar och ”tränat ned” dom genom att låta dom i princip konstant möta en fiende som inte vill ha strid eller sjunka ned i rent polisära uppgifter. Jag tror IS är en fiende som passar USA alldeles lysande. Konventionella proryska soldater och deras ryska mentorer (som är klassiskt ryskt plagiat av konceptet special forces jag nämnde) är just nu en fiende USA inte klarar att möta utan stora förluster och att man tvingas till en ny utrikespolitisk global position.

 

Men att förklara krig mot en fiende man inte påstår sig begripa samtidigt som man inte vill sätta in officiella marktrupper är säkerhetspolitiskt vanskligt och för tankarna till Benghazi och att den långa strategin stöps inte i Pentagon och inte i Washington.

 

Så var?

 

Friday, March 07, 2014

Björnkramar och Korgar


Det finns en av naivitet och praktsvensk letargi impregnerad mentallitet som förgiftat mången säkerhetspolitisk fråga.

Vi verkar bli så förvånade när det rasslar till. När Bergling rymde satt någon stackare och påpekade att han faktiskt inte återvänt från permission ännu. Hon kunde inte förstå hur Bergling kunde vara så taskig och utnyttja sin permission i hemmet och ha mage att fylla i blanketten ”dags att dessertera” och sedan fly.

Så var det även innan andra världskriget. Det är tveksamt om den svenska upprustningen i full form hade kunnat stå emot Tyskarna men sena var vi. När Sverige var en krigsmakt duglig nog att delta var det 1945 och kriget slut.

När Terrorismen tog fart under 70-talet så förvandlades Sverige som ett högrisk land där banker, ambassader och flygplan ockuperades och kapades. Counter-Terrorist förband som Delta Force, GSG9 och SAS trädde in i offentlighetens ljus och fick i under detta decennium fram till början på 80-talet rycka in vid gisslandrama.

Trots att Sverige fick mer än den gemonsnittliga kvoten av terrorister på halsen så agerade man med ovanstående defekt och resultatet blev att Nationella Insatsstyrkan blev operativ 1991 då terrorns trend ebbat ut i Sverige. Spektakulära scenarion undveks nästan helt då av de terrorceller som kvar.

 

Denna nationella Insatsstyrkan får i dag hålla sig i form genom att genomföra inbrytningar hos spännande Tier One Targets som 50 åriga Pedofiler och salongsradikala demonstranter.

Nu är vi där igen. Ryssland har sin vana troget rustat upp brett och fort och vår ÖB står i TV säger att han är nöjd med försvarets förmåga just nu mellan huvudvridningarna och det sedvanliga ”å ena sidan, å andra sidan” looparna.

Och vad fan har han att välja på?

Han vet att vi inte följt med utvecklingen och skyddat oss i enlighet med händelserna i Sydossetien Georgien 2008. Han vet att försvarsbudgeten varit lite av en reservfond, en kaffekassa där både sossar och borgare med lösa boliner plundrat sedan 60-talet. Han vet att våra utlandsäventyr tärt på likvida medel och human kapital. Jag är inte riktigt säker på att jaga FI som har som uttalat mål att undvika militära konfrontationer är till gagn för det själva militära försvaret av Sverige.

Men sen hade det blivit värre ändå. Till TT sade i går  ÖB att:
"Det behövs inte någon ny försvarsdoktrin med anledning av Rysslands agerande i Ukraina, anser ÖB Sverker Göranson."


Men sen blir det riktigt illa och rena meskalinmetaforerna och denna gång om Gotland:

 


" – Man ska plocka dit resurser, även militära, med hänsyn till hur saker och ting utvecklar sig, det vill säga olika operativa beslut med hänsyn till händelseutvecklingen. Jag står fast vid att om man väljer att lägga sakerna i korgen, så är det att binda ena handen på ryggen."

Om det är ägg i den korgen så är nog stalltipset att Sverker nog lagat en och annan omelett genom att krossa varje ägg för risker verkar han inte dra sig för att ta direkt när Gotland så envist ska lämnas naket.
 
Vi har alltså ett land som med förevändningen "där bor ju ryssar" har börjat invadera grannländer vilket i ett extrem fall då innebär att Brighton Beach i New York kanske finns längre ner på turnéprogrammet. Vi har Sverige vars geografi alltid varit strategisk och då även från NATOs ögon. Denna faktor går upp i tiopotenser när man kommer till Gotland som är nyckeln vad det gäller att etablera FOB's, inta flygfält osv och detta gäller helt oavsett om det är Sverige, Finland eller Baltikum som angrips. Vi har 14 stridsvagnar där men nycklarna till dessa lär ligga på annan ort.

Tar jag I? Jamen det gör Putin också. Han utdelar en geopolitisk och långsam björnkram vars omfång och skugga faller över gamla satellitstater och andra grannar. Den famnen är bred, hans korgar många och han kan alltså spöa oss med ena armen bakbunden om man ska beskriva det i Sverkiska.
 

"Om du målar fan på väggen så svarar jag bara att det behövs inte. Han sitter redan där"


 

 - Okänd rysk marinofficer.

 

 

 

 

Tuesday, March 04, 2014

Ekonomisk krigföring att vänta?


Under femtiotalet och sextiotalet började konturerna av ett hemskt spöke börja skönjas inom spionagets domän. Mitt under kalla kriget började en operation ta fart och form. Syftet med operationen var att skapa en ekonomisk förintelse i väst.

Ronald Reagan hyllas ofta som mannen som rustade sönder ryssen under kalla kriget och detta kunde han göra eftersom han kunde se svagheten i sovjetsplanekonomi där man tvingades att avsätta halva BNP på militära utgifter. När muren rasade och Sovjet med den kunde man inte få fram bröd i affärerna medans fabrikerna i industriell dödsryckning skakade fram stridsvagnar.

Men Sovjet hade själva ett motdrag, ett äss i ärmen. En operation som hade förverkligat Karl Marx citat att "Kapitalismen är havande med sin egen undergång". Genom oljeintäkter, till skalbolag och via halvsmutsiga banker hade man samlat ihop en spargris i formen av 62 miljarder USD. Tanken var att sälja allt i ett nafs på börsen i New York och på så vis och via desinformation dra åt sig valutaspekulanter och andra asätare från marknadens flora.

CIA fick emellertid nys om operationen när ”The great game” började svänga i dess favör på 80-talet och kunde förbereda sig så när kommunismen rasade så behövdes varenda rubel och man tvingades sälja men då var året 1991 och efter 80-talets börsyra var 62 miljarder USD inte längre särskilt mycket där alla börserna på Wall Street omsatte triljoner dagligen.

Jag minns själv den dagen. Mitt under kriget i Persiska viken så störtdök dollarn en aning suspekt.

Ryssland har ändrat på sin ekonomi. Det har inte USA. Det jag nu undrar är hur mycket Ryssland via liknande kedja av bulvaner kan kränga av som motåtgärd om det skulle hetta till runt Ukraina. Det i kombination med att Europa tar in en tredjedel av all gas via ukrainska gasledningar är ett högst obekvämt scenario.
 
Har man förberett sig för ett sådant drag så lär förre KGB/FSB chefen Putin vara väl inläst på detaljerna och lärt sig av misslyckandet från 1991.
 
Då var syftet att med ett raserat väst skulle de svältande massorna vända sig mot Sovjetunionens socialism som skulle framstå som det enda raka men vart ska vi vända oss till om den redan bräckliga världsekonomin utsätts för en dödsstöt?

Saturday, February 08, 2014

Premiär för "den andra hemsidan" P H O T O N E S


Jag må ha massor att lära mig om design, layout och allt sådant men det har inte hindrat mig från att göra det absolut nödvändiga så därför har wordpress pragmatik varit högst uppskattad när jag gjort en hemsida för fotografi.

Jag återgår inte till fotografi för att det är ballt utan för att tjäna lite extra stålar då och då.


Välkommen till

P H O T O N E S


Vad händer med den här sidan då? Ingenting. Möjligen nu när själva skapandet av photones är klart så kanske takten här ökas.

Wednesday, February 05, 2014

Försvarsstolpskottet Peter Rådberg


Häromdagen lekte försvarsstolpskottet och miljöpartiets Peter Rådberg heeeeelt ovetande. Dessutom ljög han.


 "Vi har inte mer information än någon annan svensk medborgare"

 Det är lögn.

"Försvarsmakten skulle ha kommit tidigare och berättat... vi har inte fått någon information"

Det är också lögn!

Så här rullar det på. Ett par pointers.
 
Rådberg hävdar att han läst Johanne Hildebrandts bok "Krigare". Jag tror han ljuger där också för enbart provsmakande och stickprov borde mer än väl ha botat hans nyfikenhet.

Rådberg missar det här med att ha specialförband och hemliga operationer. Bara för att där finns hög grad av sekretess så innebär det inte att krigsbrott begås per automatik och sekretessen gör att Rådberg och hans patrask ska kunna förneka kännedom. Nu går Rådberg det likväl trots allt från folkmun till försvarets forum står till tjänst med information.
 

 

Det här går inte. Vi kan inte ha det så här.

Försvarspolitiken är intellektuellt korrupt. From the fruit to the root. Som Taxichaffisgläfsandet klargjorde har vi en kognitiv identitetskris I svenska försvaret.

Till dess att vi kan få igång ett försvar som kan lösa sin uppgift och en bredare debatt så vore det bra om det politiska partierna slutar skicka partiernas respektive stolpskott. Detta har rullat på i 20 år nu och genom åren har försvarsutskottet påmint om ett parlamentariskt paragraf 12 hem.  

Källor: SOFREP hade en artikel om SOG häromdagen på: 

Försvarets Forum:
 

Tuesday, January 28, 2014

Snowdens Agenda


Obama höll tal för ett par veckor sedan. Han höll ett väldigt långt tal på 45 minuter och då ringer klockorna direkt. När en president riskerar att uppfattas som tråkig så är det något viktigt som ska ut. Det var det. Det gällde NSA som nu ska få restriktioner införda på sig men ett långt tal kan även vara ett tillfälle att smyga in något viktigt i förbifarten. Det gjorde han men vad var det han sa egentligen? Jo,

 


“I have concerns that requiring private companies to shoulder the burden for the NSA could simply shift privacy intrusions from the federal government to private companies,”

 
För fem år sedan kom den amerikanska remaken på ”State of Play” som film. Där hävdade man att den gigantiska privata försvarssektorn nu skulle ta över NSAs övervakning. Jag tyckte det var att ta i för detta skulle väl aldrig släppas. Nu går påbörjandet av något sådant att skönja.

Den problematik med att privata militära och säkerhetsföretag inte kan granskas som en statlig institution är inte så liten den. Det är ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte och ett fundamentalt hot mot demokratisk insyn. Långt värre än om man skulle privatisera exempelvis polisen.


NSA är den största underrättelsetjänsten i USA vad det gäller budget och antal anställda. Sedan underrättelsevärdet från sattelit och flygspaning minskat efter Kommunismens slut och  IT-revolutionen början har deras roll som central underrättelsetjänst erövrats från det andra gänget med just det namnet. NSA håller nu på att vingklippas och kanske demonteras helt och allt på grund av en enda man och det är inte Obama jag pratar om.

 

För det är den där Snowden. För att vara en 30+ åring verkar hans kampanj mot NSA påminna om klassisk, svart psykologisk krigföring. Avslöjande efter avslöjande har landat som slag efter slag. Det hela är smart och planerat men nästan lite väl smart och planerat. Det är möjligt att han är integritetens och demokratins protagonist. Att han verkligen trott att Obama menade allvar med alla sina löften. Att han med sina glasögon och mjuka röst verkligen är den modiga kille med Guillou liknande naivitet i syn på rättigheter. Att han är så där demokratiskt och liberalt vänster som man bara kan vara.

 
Amerikanska Armén och alla dess tusen MÖP-bloggare och debattörer har noga gormat på nätet att Snowden inte erhållit någon träning eller utmärkelser där men vad gjorde han under de fyra månader han var hos gröna baskrarna reservister på Fort Bragg? Om hans medverkande varit så obetydligt så varför har man tillbakahållit delar av hans DD-214 Service Record som redogör för hela hans karriär inom försvaret? Tidningen The Guardian bad om detta, fick avslag och fick inte heller veta varför de fått avslag.
 

Till denna tidning sade Snowden att han lämnade försvaret 2003 men det var alltså 2004.

Nej, Snowden har gjort den där klassiska resan som många agenter och ”operatives” har gjort. Först språkstudier på ett universitet på östkusten, därefter kontakt med ett militärt elitförband och sedan CIA. Detta är alltså inget ovanligt för vanliga intellektuella heller. Visselblåsaren Daniel Ellsberg var marinsoldat och deltog i strid i Vietnam men detta var under den tid han fortfarande var Pentagons Pojke och ”hök”.

Snowden förklarar från Moskva på morgonen att NSA minsann kan spionera med ekonomiska incitament, att dom inte har nationell säkerhet i tankarna alla gånger. Att de skulle kunna industrispionera på Siemens. Att han inte har någon information kvar utan att murvlar har denna. Att han är orolig för sin säkerhet. Det här leder till ett par frågor.

 

1.   Hur naiv kan en intelligent människa spela utan att det blir uppenbart? Snowden kan omöjligen vara främmande för det faktum att CIA bedrivit affärer i allt från aktiehandel till knarksmuggling.

2.   Varför har Snowden, som tycks sitta på en guldgruva, inte hängt ut länder som Ryssland och Kina där den sistnämnda är mycket mer aggressiv inom cyberspionage.

3.     Var finns det direkta hotet mot Snowdens säkerhet? President Obama (som jagat visselblåsare mer än någon annan  president) borde rimligen riskera en internationell incident och ”inhämtat” Snowden.

4.     Vem tjänar på allt detta?

5.   Special Forces, CIA och NSA. Sedan Kina snabbt och nu Ryssland. Är inte detta lite konstiga ställen för en integritetskämpe att uppehålla sig på? Nog kan sådant ske men det jag undrar är :
 
 
 
 
 

 

Hur vanligt är sådant egentligen?
 
Jag konspirerar inte i denna fråga och ej heller sträcker jag ut nacken för att kanske få en poäng och rätt för svaret på ett eventuellt bakomliggande scenario kommer aldrig, aldrig nå allmänheten. Det kommer förnekas, begravas i ”molnet”, dementeras och plockas sönder av andra konspirationsteoretiker till dess att ingen – förutom signalspanarna – orkar lyssna längre.

 

Monday, January 27, 2014

JägarChefen!


Det är inte alltför ofta som jag lägger till nya bloggare i länkarna till höger men i dag är det dags:

Ny ut som MÖP blog är "Jägarchefen". Han länkar till en bra artikel om SOG som jag tycker är värd att läsa.

http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/


Den här bloggen innehåller ett tiotal "jag orkar inte skriva nu så jag ligger lågt" och annat men mitt i Vintern när jag ska vara som klenast har jag en djävla massa på gång att skriva om men som inte är färdigt. Jag kommer fortsätta granska Ancient Aliens, återkomma om Benghazi, hänga ut Navy Seals och nu snarast sträcka nacken i lite spekulationer om Edward Snowden och dennes medverkan i Special Forces.

Så det kommer mera.

Monday, January 20, 2014

Jan Guillous Narcissism


Vid ett par tillfällen de sista veckorna så har folk kommenterat min vän Paul Frigyes och hans debatt mot Jan Guillou som handlat om vem som haft rätt, bristande källkollande, bevis och betygs autencitet. Själv blev jag mest förvånad över JGs reaktion. Tankarna gick till ryktena jag hörde om den av Sovjetunionen nedskjutna flight 007. Strax innan nedskjutningen tvingades det ryska försvaret aktivera en hemlig och stark radar. Lektionen att överföra är att vill du se standardförsvar får du lägga fram några vanliga argument men vill du verkligen se vad någon håller hemligt så får du provocera fram en reaktion. Jag kan inte undgå att tro att JG misstänkte att PF hade mer än boken att komma med. En förvisso onödig rädsla eftersom myten JG överlevt anklagelsen att ha varit nyttig idiot åt KGB.
 
Vad som än sägs eller skrivits nu så är det mer sättet som JG uppträder som får mig att tänka på narcissism och stark sådan. Man kan titta på Hamilton serien men för att förstå det hela måste man nog backa tiden till romanen "Ondskan"
 
Jag gick på Sigtuna och inte på Solbacka och dessutom i ett årtionde där pennalismen inte var lika hård och frekvent. Trots detta, trots att jag inte ”var där” tycker jag väl att jag har lite insikt i hur det går till och jag tycker ”Ondskan” känns som en bok där överdrifterna är huvudrätten och inte kryddan.

Att ”Erik” är impregnerad av hat och hämd är en sak men det jag tycker känns totalt overkligt är att hela hans omgivning blir likadan. Överklass killar i puberteten är förvisso fullt kapabla till beräknande, systematisk pennalism men så djävla våldsam och hårda brukar dom inte vara.

Erik ska vara både smartast, bäst, sexigast och farligast och ska graden av fara byggas upp måste han ha motståndare som är likadana. De ska i vart fall utstråla ondska och den överlägsenhet han föraktar men som även bor i honom själv: Han är bäst på fotboll, simning och får göra sexuell debut tidigt.

Som jag skrivit tidigare i andra frågor så är narcissism ingen vanlig störning. Den är djupt och kognitivt förankrad i oss alla och är övertydlig under just barndom och puberteten. Bo Sigrell för en mycket adekvat teori utifrån ett psykodynamiskt perspektiv att det är omöjligt att utveckla en personlighet i unga år utan den.

Eftersom JG i unga år och hela vägen fram till 90-talet fnyst åt psykologin så är det både roande och oroande att han själv inte begriper vad ”Ondskan” egentligen berättar om honom och detta oavsett om det är sant eller ej.

Är det sant det han skriver är utvecklingen av ett karaktärspansar naturlig eftersom psyket måste ha tagit skada av konstanta övergrepp utförda av allt från styvfar till studierektor. Är det överdrivet är det narcissismen inom honom som målar upp en bild vädjandes om ömkan och att få imponera. Är det osant är det helt enkelt den falska självbilden som projiceras på en hel omvärld och socialt liv.

Vad är det jag skriver? Skyldig helt oavsett a, b eller c? Ja.

Jag har inte läst Pauls bok men följt debatten men att granska JG är och förblir en ”nobrainer”. Det börjar bli lika lätt som att granska eller anklaga Jan Myrdal men där JM ska åka ned i limkoket bumselibejjan efter en kängururättegång i Ceausescu style så är och förblir granskning av JG något som är enigmatiskt komplext.
 
Fast när jag ser den 70 åriga gubben sitta där och vifta med betyg och inte bli nöjd med en ursäkt utan vibrerar av återhållet hämndbegär så får jag den där känslan som får mig att sträta ut underläppen och lägga huvudet på sniskan som George Cloony. . .

 
”Fan, han förstår ju inte . . . ”

Saturday, January 11, 2014

Moderaternas utspel i försvarsfrågan


Det socialistiska arbetarpartiet Moderaterna har varit hos PR-Skräddarna igen.

http://www.dn.se/nyheter/politik/m-vill-ha-fordjupat-utbyte-med-nato/

Denna gång heter Kejsaren Försvaret. M vill att nämligen försvaret ska försvara Sverige. . . . . och ha mindre fokus på internationella insatser. Samtidigt ska vi då fördjupa oss i internationellt samarbete.

Undrar om det finns länder därute som vill ha med ett land som vanskött sitt gränsförsvar som så illa som vi? 2008 uppstod kriget i Georgien ut tomma intet tyckte en del men konfliktforskare och säkerhetspolitiskt insatta visste sedan länge att om det skulle smälla skulle det vara här. Författaren Tom Clancy, som vill frossa i realism, förutsåg 2004 detta krig som innebar att Sydossetien anslöts till Ryssland. Han fick bara fel på ett år i sitt verk "Ghost Recon".

I detta finns ett budskap. Rysk försvarspolitik är, till skillnad från USA och Kina, något mer förutsägbar.

Det som skrämmer mig när politiker stylar om försvarspolitiken är inte mängden floskler, att försvaret är så klent eller att de försvarsministrar ser ut som de fått en ministerpostmässig nitlott när dessa har utnämnts.

Problemet sitter hos oss. Folket.

Det som oroar är den strutsmentallitet som sedan 60-talet blivit inte bara rumsren utan även och i omgångar "inne". Skulle jag försöka konkretisera vad som menas så är det den där mentalliteten som lyder att man är emot våld, att försvaret inte behövs för Ryssarna är inget hot, att man ska satsa på skola och omsorg. Allra tydligast syntes denna mentalitet under 80-talet när "Fredsrörelsen" spred sig i väst och ville förbjuda kärnvapen och då främst de från Nato.

Det här är lite mer än ett irritationsmoment. Det är den grund på vilka pacifismens apati vilar.

Den kommer från det faktum att vi som folk inte varit i ett krig på 180 år och människan är en varelse med en latent  amnesi. Vi verkar ointresserade av politiska frågor vars tidsperspektiv överstiger en mansålder och det här skon klämmer:

Försvarspolitiska frågor måste ha en bättre och mer praktisk framförhållning eftersom vi har en granne i öst som de senaste 400 åren uppvisat förmågan att rusta upp snabbare än vad vi kan och till helt andra storlekar. Nu är vi där igen. Ryssland avsätter 4,4% av sin BNP på försvar. Bloggaren och författaren Lars Gyllenhaal är Sveriges kanske mest påläste person på ryska elitförband. Nyligen angav han en siffra för de ryska luftburna trupperna VDVs budget.

 

Jag räknade på hur många gånger större denna var vår egen budget för hela försvaret och vad jag kom fram till vill jag helst glömma.

Man har i vart fel mer "Tier 2-3" klass soldater än vi har soldater totalt och hur jämförelsen ser ut mellan våra bägge marina delar vill jag nog helst förtränga.

Men ingenting har förändrats. Sverige har inte bytt plats geografiskt. Nato och Ryssland använder fortfarande krig som medel. Vi sitter fortfarande i kläm mellan dessa och den balans som under kalla kriget innebar att Sovjet hade Finland i schack samtidigt som USA hade oss som smygallierade är borta. Nya ekonomiska incitament som önskan att skapa hegemoni med naturtillgångar är agendor det och farliga sådana.

Artikeln i DN klargör att vi inte ska ha ett nytt invasionsförsvar. Utlandsrännandet läggs på hyllan och "Insatsförsvar" är nu bara en floskel som politiker tar i mun.

Så vad har vi för försvar? Vet läsaren till artikeln det på rak arm? Det måste vi nog reda ut först innan vi uppgraderar vår status inom olika försvarsförbund eller blir prospekt på riktigt inom MC Nato. Svenska försvaret har under 15 år inte haft kvalitetsproblem, vi har inte haft ett problem rotat i resurser, brist på anslag eller bekymmer med kompetens.

Vi har haft ett kognitivt identitetsproblem. Innan Boonie Hattar, Black Hawk och Bravo Lima Check så fanns en nationell identitet i försvaret. Vår approach, design och tänk kanske inte hade hållit länge i verkligheten men det var rotat i Svensk uppfinningsrikedom och kreativitet. Nu är vi rotlöshetens regemente. 
 
 Försvaret kommer inte kunna ta många steg framåt tills vi rett ut denna.

Friday, January 10, 2014

Reccar: Hobbit. The Desolation of Smaug

 

Det går verkligen något trist, deprimerande och varnande drag över de två sista Hobbit filmerna av Peter Jackson. Särskilt den sista.

När nu New Line Cinemas logo inte får påannonsera filmen ensam utan man får bevittna det där djävla MGM- lejonvrålet i början så påminner det mer och mer om en domedagsbasun.

För det finns något mainstream, plastiskt streak över de två filmerna och då den senaste filmen "The Hobbit: The Desolation of Smaug". Man får dom där vibbarna som man fick när George Lucas gjorde tre filmer till i Star Wars serien. "Plastic" och alldeles för mycket CGI.

I min LOTR box ser jag gärna ibland på Dvd:n som visar hur man gjorde de tre första filmerna. Det verkade bokstavligen talat vara en workshop för olika former av indie konstnärer. Skräddare, smeder och monster tycktes vara scoutade för att ha samlat ett dreamteam med ett par hundra starka viljor men alltesammans mästerligt "hands off" styrt av Peter Jackson.

Då, de sena 90-talet så nobbade alla de stora filmbolagen Jacksons idé. Ingen hade dase nog att våga göra tre filmer men nu när LOTR blivit global filmkult så vill MGM vara med och där spricker det. Det verkar omöjligt att blanda in ett sådant filmbolag utan att det blir en soppa där MGM är den överflödiga kocken som Hollywodiblancherar sönder det hela. LOTR trilogin var så konstnärligt "pristine" att det inte krävs mycket för att det ska bli sämre.

Filmen då? Jo, jag stänger av halvvägs. Sen plågar jag mig igenom resten bara för att skriva detta inlägg. Gandalfs magi som tidigare var något sparsamt och subtilt påminner nu om kärnvapen och när tunn/fors/ork/ fajtscenen kommer så börjar jag undra om man sökt inspiration hos "Wallace & Grommit" och är det allt tunnstudsande och manusmassakrerande som gör att dvärgarnas kamp mot draken mest påminner om Donkey Kong?

Att låta Nya Zeeland få ta en egen roll är nu över och där man tidigare så skickligt klippte i Tolkiens så långa berättelser så knipsade man av delar bara för att låta det relevanta budskapet från det bortskurna få framföras av en annan skådespelare. Liksom för att bejaka budskapet och arvet från Tolkien. Nu ändras det friskt i originalberättelsen för att Legolas och en tjej ska få John Wooa i 10 minuter.

 Persbrandt är med men hans Beorn hade lika gärna kunna ha ersatts med Jar-Jar Binks och det hade inte sabbat denna tomma tunnas skramlande.