Saturday, February 08, 2014

Premiär för "den andra hemsidan" P H O T O N E S


Jag må ha massor att lära mig om design, layout och allt sådant men det har inte hindrat mig från att göra det absolut nödvändiga så därför har wordpress pragmatik varit högst uppskattad när jag gjort en hemsida för fotografi.

Jag återgår inte till fotografi för att det är ballt utan för att tjäna lite extra stålar då och då.


Välkommen till

P H O T O N E S


Vad händer med den här sidan då? Ingenting. Möjligen nu när själva skapandet av photones är klart så kanske takten här ökas.

No comments: