Tuesday, March 04, 2014

Ekonomisk krigföring att vänta?


Under femtiotalet och sextiotalet började konturerna av ett hemskt spöke börja skönjas inom spionagets domän. Mitt under kalla kriget började en operation ta fart och form. Syftet med operationen var att skapa en ekonomisk förintelse i väst.

Ronald Reagan hyllas ofta som mannen som rustade sönder ryssen under kalla kriget och detta kunde han göra eftersom han kunde se svagheten i sovjetsplanekonomi där man tvingades att avsätta halva BNP på militära utgifter. När muren rasade och Sovjet med den kunde man inte få fram bröd i affärerna medans fabrikerna i industriell dödsryckning skakade fram stridsvagnar.

Men Sovjet hade själva ett motdrag, ett äss i ärmen. En operation som hade förverkligat Karl Marx citat att "Kapitalismen är havande med sin egen undergång". Genom oljeintäkter, till skalbolag och via halvsmutsiga banker hade man samlat ihop en spargris i formen av 62 miljarder USD. Tanken var att sälja allt i ett nafs på börsen i New York och på så vis och via desinformation dra åt sig valutaspekulanter och andra asätare från marknadens flora.

CIA fick emellertid nys om operationen när ”The great game” började svänga i dess favör på 80-talet och kunde förbereda sig så när kommunismen rasade så behövdes varenda rubel och man tvingades sälja men då var året 1991 och efter 80-talets börsyra var 62 miljarder USD inte längre särskilt mycket där alla börserna på Wall Street omsatte triljoner dagligen.

Jag minns själv den dagen. Mitt under kriget i Persiska viken så störtdök dollarn en aning suspekt.

Ryssland har ändrat på sin ekonomi. Det har inte USA. Det jag nu undrar är hur mycket Ryssland via liknande kedja av bulvaner kan kränga av som motåtgärd om det skulle hetta till runt Ukraina. Det i kombination med att Europa tar in en tredjedel av all gas via ukrainska gasledningar är ett högst obekvämt scenario.
 
Har man förberett sig för ett sådant drag så lär förre KGB/FSB chefen Putin vara väl inläst på detaljerna och lärt sig av misslyckandet från 1991.
 
Då var syftet att med ett raserat väst skulle de svältande massorna vända sig mot Sovjetunionens socialism som skulle framstå som det enda raka men vart ska vi vända oss till om den redan bräckliga världsekonomin utsätts för en dödsstöt?

No comments: